ΑΛΛΑΝΤΟΝ

Μισό αιώνα παρουσίας στην αγορά, εμπειρίας και γνώσης, μετρά η οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τους διακριτικούς τίτλους ΑΛΛΑΝΤΟΝ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τη μονάδα παρασκευής και συσκευασίας προϊόντων κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, καθώς και χώρους αποθήκευσης, ψύξης και κατάψυξης. Ο κατάλογος των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει αλλαντικά και προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.