ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ KLINKER

Το δάπεδο κάθε βιομηχανικού χώρου είναι αυτό που δέχεται όλες τις καταπονήσεις οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας είτε αυτές είναι μηχανικές (κρούση, τριβή, στατικό βάρος, θερμοκρασιακές διαφορές) είτε είναι χημικές (απόβλητα και πρώτες ύλες παραγωγής, ισχυρά καθαριστικά κ.α.). Το πλακίδιο KLINKER της INTERBAU-BLINK είναι το πλέον κατάλληλο να αντέχει όλες τις παραπάνω καταπονήσεις καθώς παράγεται σε πολλά πάχη, έχει σχεδόν μηδενική απορροφητικότητα και υψηλή αντιολισθηρότητα (R12).

Το δάπεδο κάθε βιομηχανικού χώρου είναι αυτό που δέχεται όλες τις καταπονήσεις οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας είτε αυτές είναι μηχανικές (κρούση, τριβή, στατικό βάρος, θερμοκρασιακές διαφορές) είτε είναι χημικές (απόβλητα και πρώτες ύλες παραγωγής, ισχυρά καθαριστικά κ.α.). Το πλακίδιο KLINKER της INTERBAU-BLINK είναι το πλέον κατάλληλο να αντέχει όλες τις παραπάνω καταπονήσεις καθώς παράγεται σε πολλά πάχη, έχει σχεδόν μηδενική απορροφητικότητα και υψηλή αντιολισθηρότητα (R12).

Επιπλέον, η μικρή του διάσταση, 240Χ115, που δημιουργεί 33 αρμούς σε κάθε τετραγωνικό, προσφέρει επιπλέον αντιολισθηρότητα καθώς το πόδι του εργάτη πατάει πάντα σε αρμό και βοηθάει τον τοποθετητή να δώσει τις ρήσεις του δαπέδου πολύ πιο εύκολα. Η σωστή τοποθέτησή του και η κόλλα που χρησιμοποιείται είναι πολύ σημαντικά για την τελική αντοχή του. Χρησιμοποιούμε στους χώρους παραγωγής τσιμεντοειδή κόλλα VKW118 και στα ψυγεία, όπου υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, χρησιμοποιούμε ελαστική κόλλα VKW129.

Τα ειδικά σοβατεπί με κούρμπα υγιεινής που τοποθετούνται περιμετρικά στους τοίχους και ενώνονται με το δάπεδο, προσφέρουν την καθαριότητα που απαιτεί ο βιομηχανικός χώρος καθώς δεν συσσωρεύεται βρωμιά στις γωνίες. Επικολλώνται στον τοίχο με τσιμεντοειδή κόλλα ή στο πάνελ με ειδική κόλλα Μ500 της OTΤOCHEMIE και σφραγίζονται με ειδική σιλικόνη τροφίμων S110 της OTΤOCHEMIE προκειμένου να αποφεύγεται η εισχώρηση υγρασίας πίσω από το σοβατεπί. Και οι δυο αυτές σιλικόνες έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους τροφίμων.

Μια άρτια κατασκευαστικά τελική επιφάνεια ωστόσο, προϋποθέτει και ένα σωστό και ισχυρό κατασκευαστικά υπόστρωμα, γι’ αυτό η τσιμεντοκονία ρήσεων θα πρέπει να έχει καλή πρόσφυση και αντοχή σε καταπονήσεις. Για το λόγο αυτό προσθέτουμε κατά την παρασκευή της πρόσμικτο βελτιωτικό μάζης GLX296 και υαλοϊνες.

Το σύστημα απορροής των υδάτων και σωστής αποστράγγισης των χώρων είναι σημαντικό κομμάτι της διασφάλισης της υγιεινής τους. Στους μικρούς χώρους, όπως τα ψυγεία, τοποθετούνται ανοξείδωτα σιφώνια της LEONI ανοιχτά ή στεγανά προκειμένου να μην έχουμε απώλεια ψύξης. Στους μεγάλους χώρους για καλύτερη απορροή τοποθετούνται κανάλια αποστράγγισης είτε από πολυμερικό μπετόν της ANRIN είτε ανοξείδωτα της LEONI, τα οποία καταλήγουν σε σιφώνια που διαθέτουν σιφωνισμό και καλάθι συλλογής των στερεών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση οι σχάρες πρέπει να είναι ανοξείδωτες, ώστε να αντέχουν και τις μηχανικές και τις χημικές καταπονήσεις.

Το γέμισμα των αρμών γίνεται με εποξικό στόκο 3 συστατικών της REKO που διασφαλίζει υγιεινή και αντοχή ή με τσιμεντοειδή στόκο FERMAJOINT HR της WEBER που αντέχει σε αραιωμένα αλκαλικά και οξέα, για χώρους εκτός της βασικής βιομηχανικής παραγωγής και για τους καταψύκτες, όπου χρειαζόμαστε ελαστικότητα των αρμών λόγω των μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Το πρόβλημα των συστολοδιαστολών σε τέτοιους μεγάλους χώρους διασφαλίζεται με τους πολλούς αρμούς που δημιουργούν τα πλακίδια λόγω της μικρής διάστασής τους αλλά και με τους έτοιμους ανοξείδωτους αρμούς διαστολής της DURAL, δημιουργώντας κάναβους κάθε 25-35m².