ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Η ύπαρξη ενός κατασκευαστικά άρτιου συστήματος αποστράγγισης, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε κτιριακής κατασκευής είτε πρόκειται για οικιακό (βεράντες, μπάνιο, περιβάλλων χώρος οικίας) είτε για βιομηχανικό χώρο.

Η ύπαρξη ενός κατασκευαστικά άρτιου συστήματος αποστράγγισης, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε κτιριακής κατασκευής είτε πρόκειται για οικιακό (βεράντες, μπάνιο, περιβάλλων χώρος οικίας) είτε για βιομηχανικό χώρο.

 

Ιδιαίτερα σε βιομηχανικούς χώρους που υπόκεινται σε κανόνες υγειονομικού ελέγχου (HACCP), προβάλλει αναγκαία και επιβεβλημένη η ύπαρξη ενός συστήματος απορροής υδάτων και υγρών που θα προσφέρει ευκολία στον καθαρισμό του χώρου, υγιεινή και αντοχή σε καταπονήσεις και χημικά.

Το σημαντικότερο μέλημα κατασκευαστικά είναι η σωστή τοποθέτηση των σιφωνιών ή των καναλιών στο χώρο. Ο μηχανικός πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη για το είδος της αποστράγγισης που θα επιλεγεί, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου καθώς και τα σημεία τοποθέτησής της, προκειμένου να υπάρχει ανεμπόδιστη ροή των υγρών και στερεών και ευκολία στον τρόπο σύνδεσής της με την κεντρική αποχέτευση.

Στη συνέχεια, ο υδραυλικός ακολουθώντας τα σχέδια του μηχανικού δημιουργεί το χώρο τοποθέτησης των καναλιών ή σιφωνιών και όλο το σύστημα σύνδεσής τους με την κεντρική αποχέτευση.

Το επόμενο σημαντικό και καίριο κατασκευαστικά βήμα για μια σωστή απορροή είναι η τσιμεντοκονία ρήσεων. Σε μικρούς χώρους που τοποθετούνται σιφώνια η ρήση είναι τετράρριχτη. Σε μεγάλους χώρους όπου τοποθετούνται κανάλια η ρήση είναι δίρριχτη. Μια σωστή τσιμεντοκονία ρήσεων προσφέρει ευκολία στον καθαρισμό του χώρου και υγιεινή, καθώς δεν μένουν στάσιμα νερά στο χώρο.

Η επιλογή του είδους της αποστράγγισης εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε χώρου. Έτσι, σε μικρούς χώρους τοποθετούνται ανοξείδωτα σιφώνια AISI 304 της LEONI και κατά παραγγελία AISI 316 σε χώρους με ισχυρά χημικά και σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με τη δυνατότητα απορροής των υδάτων. Όλα διαθέτουν σιφωνισμό και καλάθι συλλογής των στερεών αποβλήτων που αφαιρείται και καθαρίζεται πολύ εύκολα και ακόμη υπάρχουν και τα αντίστοιχά τους στεγανά σιφώνια προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια ψύξης, όπως στις περιπτώσεις των ψυγείων και των υπερκαταψύξεων.

Σε μεγαλύτερους χώρους, με μεγαλύτερες ανάγκες απορροής υδάτων, όπως είναι οι χώροι παραγωγής και επεξεργασίας των βιομηχανιών, η καλύτερη επιλογή είναι τα κανάλια αποστράγγισης. Μία επιλογή είναι κανάλια αποστράγγισης από πολυμερικό μπετόν της ANRIN σταθερού βάθους ή με εσωτερική ρήση και φρεάτια με κάδο για συλλογή των στερεών αποβλήτων. Η άλλη επιλογή είναι κανάλια ανοξείδωτα της LEONI AISI 304 και κατά παραγγελία AISI 316 σε χώρους με ισχυρά χημικά, είτε σταθερού βάθους είτε με εσωτερική ρήση που ενώνονται ή έχουν ενσωματωμένα σιφώνια με σιφωνισμό και καλάθι συλλογής στερεών αποβλήτων.

Κοινός παρονομαστής και στις δύο επιλογές καναλιών είναι η ανοξείδωτη σχάρα που απαραίτητα πρέπει να μπαίνει σε χώρους βιομηχανικούς τόσο για μηχανική όσο και για χημική αντοχή. Οι εκάστοτε ανάγκες του χώρου διαμορφώνουν το είδος της σχάρας˙ μπορεί να είναι από AISI 304 ή κατά παραγγελία από AISI 316, μπορεί να είναι με σχισμές, με καρέ ανοίγματα, με μικρές οπές 8mm κ.α.

Για περισσότερες πληροφοριες κάντε κλικ εδώ