ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Όλες οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής υπόκεινται σε κανόνες υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου (HACCP). Πέρα από τον εξοπλισμό σε μηχανήματα, την εργονομική θέση τους στο χώρο και τον ασφαλή χειρισμό τους, πολύ σημαντκό σε κάθε χώρο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων είναι η επένδυση του δαπέδου και των τοίχων να διασφαλίζουν την καθαριότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όλες οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής υπόκεινται σε κανόνες υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου (HACCP). Πέρα από τον εξοπλισμό σε μηχανήματα, την εργονομική θέση τους στο χώρο και τον ασφαλή χειρισμό τους, πολύ σημαντκό σε κάθε χώρο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων είναι η επένδυση του δαπέδου και των τοίχων να διασφαλίζουν την καθαριότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων, το klínker πλακίδιο της INTERBAU-BLINK τη διασφαλίζει τόσο με την άγρια επιφάνεια που έχει (R12) όσο και με τη διάστασή του, καθώς το πόδι του εργάτη πατάει πάντα σε αρμό. Σε χώρους με συνεχή υγρά στο δάπεδο, αυτό επιβάλλεται να είναι επενδεδυμένο με πλακίδιο αντιολισθηρότητας R12, ενώ σε δάπεδα στεγνά κατά την λειτουργία του χώρου, το πλακίδιο μπορεί να είναι αντιολισθηρότητας R10.

Τα ειδικά τεμάχια σοβατεπί με την κούρμπα υγιεινής της INTERBAU-BLINK που τοποθετούνται στον τοίχο σαν φυσική συνέχεια του δαπέδου, δίνουν τη δυνατότητα για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Οι τοίχοι πρέπει να επενδύονται με γυαλιστερό πλακίδιο για να καθαρίζεται εύκολα και κατά προτίμηση λευκό για να είναι πιό διακριτή η βρωμιά, σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων.

Σημαντικό κομμάτι της σωστής λειτουργίας μιας επαγελματικής κουζίνας είναι και οι απορροές των υδάτων. Κανάλια ή σιφώνια, ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου, τοποθετούνται σε καίρια σημεία, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σωστής και γρήγορης απορροής. Τόσο τα ανοξείδωτα σιφώνια της LEONI όσο και τα κανάλια είτε με σχάρα είτε τα σχισμής, διαθέτουν σιφωνισμό με καλάθι προκειμένου να συγκρατούνται τα στερεά απόβλητα.

Ακόμη, σε μεγάλες επιφάνειες πρέπει να μπαίνουν έτοιμοι αρμοί διαστολής της DURAL σε κάναβο 25-35m² για τις συστολοδιαστολές, η αρμολόγηση των πλακιδίων πρέπει να γίνεται με εποξικό στόκο 3 συστατικών της REKO που είναι ανθεκτικός και αντιμυκητιακός, πρέπει να προστατεύονται από χτυπήματα όλες οι εξωτερικές γωνίες με ανοξείδωτα προφίλ της DURAL και φυσικά όλες οι ενώσεις των σκευών με τους τοίχους και οι σφραγίσεις θα πρέπει να γίνονται με σιλικόνη κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, όπως η S27 της OTTOCHEMIE, η οποία διαθέτει 27 πιστοποιητικά καταλληλότητας για χώρους τροφίμων.