Μετώπες

Μετώπες προστασίας μπαλκονιών, ταρατσών και διαχωρισμού υλικών στο έδαφος. Είναι κατάλληλες για κόλληση σε κόλλα αλλά και για μεγαλύτερα πάχη όπως της τσιμεντοκονίας ή των γεμισμάτων με χαλίκι κ.α. Στα μπαλκόνια και τις ταράτσες εκτός από την προστασία του μπετόν, προσφέρουν και προστασία από τα νερά καθώς το κατάλληλα διαμορφωμένο προφίλ τα κρατάει μακριά.

DurabalBL DurabalBW DurabalBS
DurabalBT DurabalBK DurabalST