Πρόσμικτα Βελτιωτικά

     H επιλογή των σωστών υλικών στον κατασκευαστικό τομέα είτε πρόκειται για οικιακό είτε για βιομηχανικό χώρο, είναι αυτή που θα δώσει ένα σωστό και άρτιο αποτέλεσμα, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι για την ανθεκτικότητα και την αντοχή κάθε νέας κατασκευής για το μέγιστο δυνατό χρόνο.  

     Υπάρχουν πολλά κατασκευαστικά υλικά, τα οποία για να δώσουν το μέγιστο των ιδιοτήτων τους, χρειάζονται ενίσχυση. Μία τέτοια κατηγορία υλικών είναι τα κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου, όπως τσιμεντοκονίες, παραδοσιακοί και βιομηχανικοί σοβάδες, στεγανωτικά προϊόντα, βιομηχανικά δάπεδα, λάσπη χτισίματος, τα οποία μετά την προσθήκη του βελτιωτικού γαλακτώματος αποκτούν αντοχή, ευκαμψία, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή και τα οξέα και εργασιμότητα (GLX296)

     Επίσης, υπάρχουν πρόσμικτα για τη βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρμόστοκου. Έτσι, αποκτούν αυξημένη συγκολλητική ικανότητα, μειωμένη απορροφητικότητα σε νερό, αντίσταση στον παγετό, ανθεκτικότητα στην τριβή και τα οξέα και εργασιμότητα. Οι αρμόστοκοι δεν λερώνονται και διατηρούν το χρώμα τους για μεγάλο διάστημα (VLX186)